Natkrivanje parkinga
Natkrivanje parkinga

HGD platno namjenjeno je za natkrivanje parkinga kako protiv sunca tako i protv tuæe i sl.


Platno je vrlo jako, elastièno i rupiæasto tako da propušta vjetar a zadržava sunce.



Natkrivanje parkingaNatkrivanje parkinga





Zaštita od sunca   |   Zatvaranje terasa   |   Natkrivanje parkinga   |   Laminatni podovi   |   Zidne obloge   |   Novosti   |   Reference   |   Kontakti   |   Naslovnica


(c) 2012-2019 Pro-Sole d.o.o. Design & software Euronet.